ประกาศผู้ชนะ ซื้อผ้าเต็นท์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X