ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา

X