ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

X