ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยการปรับปรุงลานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

X