ประกาศส่งมอบงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินผุ ซอยค่ายมวยเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอนบางหล่อ-อ่าวลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X