ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหาดถั่ว

X