ประกาศ…งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบจ่าย

ประกาศ…งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบจ่าย ของถนนสายอ่าวลึก-พระแสง ฝั่งซ้าย บริเวณควนบ้านปากน้ำ บ้านปากน้ำ บ้านน้ำซ่ำ ซอยสามราษฎ์ บ้านช่องหลำ บ้านหน้าสวน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

X