ประกาศ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งไม้กระดาษอัดพร้อมออกแบบ สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X