ประกาศ จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และระบบแสงสี เสียงครบชุด ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า พร้อมติดตั้งแะรื้อถอน สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X