ประกาศ จ้างเช่าเหมาติดตั้งหลอดไฟฟ้าบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง และบริเวณโดยรอบสถานที่จัดงานและบริเวณสถานที่ลอยกระทง สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X