ประกาศ ซื้อน้ำดื่มบริโภคเพื่อบริการเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X