ประกาศ ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขัน สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการแข่งขันฟุตบอล เทศบาลคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X