ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X