ประกาศ เทศบาลตำบลปลายพระยาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

X