ประกาศ เทศบาลตำบลปลายพระยาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)

X