ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์อุทิศ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.7-0039 สายทางราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลปลายพระยา

X