ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ บ้านหน้าอำเภอ เทศบาลตำบลปลายพระยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

X