ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฏร์อุทิศ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.7-0039 สายทางราษฏร์อุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลปลายพระยา กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

X