ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยก่อสร้างโดมคลุมสวนสาธารณะ ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 6.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

X