ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคดี-โพธิ์งาม หมู่ที่ 6 บ้านบางเหียน ตำบลปลายพระยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

X