ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.7-0002 ซอยสุวรรณโชติเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4197 (ตอนปลายพระยา-เขาต่อ) หมู่ที่ 5 บ้านหัวควนสามัคคี

X