ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลายพระยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำนวย สงบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา กำหนดการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลปลายพระยา

ภาพกิจกรรม

   

X