พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคมในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

X