ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X