รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชม สวนทุเรียนแปลงใหญ่ บ้านทะเลหอย

X