ร่วมกิจกรรมรับบัณฑิตน้อยและนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา (ประธานในพิธี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา ร่วมกิจกรรมรับบัณฑิตน้อยและนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, เด็ก และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "จบแล้วจ้า না II 1"
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "จบ 2565 一"
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "จบ 2565 S P"

ภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาเทศบาล : ปลายพระยา เมืองเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนน่าอยู่ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานประชาสัมพันธ์ ✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️
โทร : 075-687141-106 ☎️☎️☎️☎️☎️
X