ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เคสผู้ป่วยชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี ครั้งที่ 2

ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เคสผู้ป่วยชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี ครั้งที่ 2

     

X