ลงพื้นร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้างตรวจสอบพื้นที่ เพื่อวางงานการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอีปัน

กดเข้าลิงก์เพื่ออ่าน

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 📝 เวลา 10.00 น.

นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้างตรวจสอบพื้นที่ เพื่อวางงานการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอีปัน

 
X