นางยุคล ชูงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม

   เสน่ห์ของโนราอยู่ที่เครื่องแต่งกายที่มีสีสันและทักษะของศิลปินที่แสดงและร้องรำอย่างมีไหวพริบปฏิภาณ การร่ายรำด้วยท่วงท่าที่งดงาม อ่อนช้อย แต่ทว่าสง่างาม มั่นคงแข็งแรง ฉับไว และมีพลังอย่างน่าเกรงขาม ผู้แสดงต้องเคลื่อนไหวเร้าใจสนุกสนาน รำประกอบจังหวะดนตรี หรือรำประกอบบทร้อง ภายใต้เครื่องแต่งกายที่มีน้ำหนักมากกว่า ๑๕ กิโลกรัม

    การแต่งกายของโนรามีลักษณะคล้ายคลึงกับกินรี ประกอบด้วย “เทริด” ซึ่งถือเป็นของสูง ที่คณะโนราต้องใช้ในพิธีไหว้ครูหมอ ในพิธีกรรมโนราโรงครู สันนิษฐานว่า “เทริด” อาจมีต้นเค้าจากรัดเกล้าของกษัตริย์ในสมัยโบราณ ดังจะเห็นได้จากพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยในสมัยอยุธยา ที่นิยมสร้างแบบแต่งองค์ทรงเครื่องประดับลวดลาย สวมเทริดหรือศิราภรณ์ ยอดมงกุฎเป็นชั้นอันงดงาม มีกุณฑล (ตุ้มหูสังวาล ทับทรวง ปั้นเหน่ง สนับเพลา รองพระบาท ฯลฯ ศิลปะทางภาคกลางเหล่านี้ได้แพร่กระจายมาสู่ภาคใต้ ซึ่งสามารถเห็นได้จากพระพุทธรูปทรงเครื่องในนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง ที่มีการสวมศิราภรณ์แบบชั้นเดียวคล้ายเทริดโนรา เฉกเช่นเดียวกับศิลปกรรมในสมัยอยุธยา

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดพ.ศ. 2506 ปัจจุบันอายุ 58 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

  • จบการศึกษาชั้น ปริญญาตรี
  • ประกอบอาชีพข้าราชการครู
  • ประสบการณ์รำมโนราห์ 38 กว่าปี แต่ปัจจุบันได้ผันตัวเองมาเป็นผู้สอน และจัดทำเครื่องแต่งกายมโนราห์

ความถนัด ความสามารถ :   

  • ภูมิปัญญาการแสดงมโนราห์ตั้งแต่อายุ 13 ปี จนปัจจุบันผันตัวลงมาสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  :

  • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลปลายพระยา
  • เป็นผู้ฝึกสอนให้กับเยาวชนในเทศบาล
  • เป็นผู้ฝึกสอนเด็กๆ รำมโนราห์แก่โรงเรียนวัดหาดถั่ว

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

  • บ้านเลขที่ 9 ซอยโชคดี ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
  • เบอร์โทรศัพท์ 080 – 6953509
X