ศป.ปส.เทศบาลตำบลปลายพระยา

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลปลายพระยา (ศป.ปส.เทศบาลตำบลปลายพระยา)

X