เชิญผู้สูงอายุโรงเรียนสุขภาวะวิทยารุ่นที่3 เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะหารือ แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุและโรงเรียนสุขภาวะวิทยางเทศบาลตำบลปลายพระยา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายพระยา เชิญผู้สูงอายุโรงเรียนสุขภาวะวิทยารุ่นที่3 เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะหารือ แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุและโรงเรียนสุขภาวะวิทยางเทศบาลตำบลปลายพระยา

X