เชิญพ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมประชุมพูดคุย รายเอียดของผู้จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยา ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายพระยา เชิญพ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมประชุมพูดคุย รายเอียดของผู้จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยา ครั้งที่ 2

X