เทศบาลตำบลปลายพระยา ร่วมจัดประชุมหน่วยงานในพื้นที่ เรื่องแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ ม.5 และม.8 ตำบลปลายพระยา

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในพื้นที่ เรื่องแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ ม.5 และม.8 ตำบลปลายพระยา

 

 

 

 

 

X