เทศบาลตำบลปลายพระยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

X