โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา ห้องปฏิบัติงานสำนักปลัด โดยการติดตั้งผนังกระจกติดตายสีชา หนา 5 มม. แบ่งลูกฟูกลอนใหญ่จากพื้นพร้อมแสงกระจก (สำนักปลัด)

X