โครงการฝึกอบรม แนะนำการใช้เทคโนโลยีพลังงานในชุมชน

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566📝เวลา 09.00 น.

นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการฝึกอบรม แนะนำการใช้เทคโนโลยีพลังงานในชุมชน ประเมินผลการใช้งาน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน พร้อม ลงนามการส่งมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดม ขนาด 2×2 เมตร (ไม่รวมชั้นตากผลิตภัณฑ์) จำนวน 3 ตู้

ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงาน

X