ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับสนับสนุนส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของเด็กเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X