เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนเทศบาลปลายพระยา

กดเข้าลิงก์อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 📝

นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา มอบหมายให้

นายทนงศักดิ์ ขาวชะอุ่ม รองนายก ฯ นายกิตติศักดิ์ หิรัญ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผอ.กองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

ณ โรงเรียนเทศบาลปลายพระยา

X