Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศส่งมอบงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสีซอ 1

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศส่งมอบงานจ้าง วางท่อระบายน้ […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำพร้อมติดตั้งเครนอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง-8257 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถบรรทุกน้ำ

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสีซอ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.7-0014 ซอยสหปาล์ม

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างวอยสหปาล์ม

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผู้ชนะ นมโรงเรียน

Read More

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

เอกสารประกอบการประกาศ เปิดเผยราคากลาง

Read More
X