Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

ประกาศเทศบาล เรื่องโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยหนองใหญ่20220408_10205012  ป […]

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีซอ1

ประกาดตรวจรับพัสดุ ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ส่ง […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีซอ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง-8257 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

เอกสารประกอบประกาศ 20. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ — […]

Read More
X