Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ บุญยัง นา […]

Read More

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา เรี่อง แจ้งปีดการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรเป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา เรี่อง แจ […]

Read More

ประกาศ กำหนดเวลา เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ กำหนดเวลา เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะเพื่อเ […]

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะเพื่อเ […]

Read More

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลปลายพระยา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า […]

Read More
X