ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  • Address

    122/3 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160

  • E-mail

    plaiphraya_municipality@yahoo.com

  • Phone

    075-687141 FAX : 075-687480

  • Find Us On

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

X