ตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลัษณ์

  • วงกลมด้านนอกสีเหลืองส้ม ความหมาย ความเจริญรุ่งเรือง
  • วงกลมด้านในสีเหลือง ความหมาย ความอบอุ่นและความโอบอ้อมอารีย์ เสมือนการดูแลประชาชน
  • รัศมี ความหมาย รัศมีเปล่งประกาย ความงดงามที่อยู่ด้านใน
  • ต้นปาล์ม ความหมาย นึกถึงปาล์ม นึกถึงปลายพระยา อำเภอปลายพระยาเป็นเมืองแห่งปาล์มน้ำมัน ต้นปาล์มต้นแรกอยู่ที่ปลายพระยา
X