News

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

ประกาศเทศบาล เรื่องโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยหนองใหญ่20220408_10205012  ป […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีซอ1

ประกาดตรวจรับพัสดุ ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ส่ง […]

Read More
X